Bệnh Viện Mắt TP. Hồ Chí Minh - Khu Khám & Điều Trị Trong Ngày

Địa chỉ

Bệnh Viện Mắt TP. Hồ Chí Minh - Khu Khám & Điều Trị Trong Ngày

0, Nguyễn Thông
Phường 7, Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại: 028 39325521

Bệnh Viện Mắt TP. Hồ Chí Minh - Khu Khám & Điều Trị Trong Ngày là một địa điểm được sắp xếp trong danh mục Y Tế Bệnh ViệnBệnh Viện Mắt TP. Hồ Chí Minh - Khu Khám & Điều Trị Trong Ngày nằm ở khu vực Quận 3, TP.HCM. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp trong khu vực từ các liên kết TP.HCMQuận 3Phường 7Nguyễn Thông. Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết của một địa điểm và chỉ dẫn đường đi đến Bệnh Viện Mắt TP. Hồ Chí Minh - Khu Khám & Điều Trị Trong Ngày.

Gửi lời bình
Advertisements
Thông tin khác

Giờ mở cửa của Bệnh Viện Mắt TP. Hồ Chí Minh - Khu Khám & Điều Trị Trong Ngày

Chưa có thông tin

Khu vực Quận 3

Bệnh Viện ở gần Bệnh Viện Mắt TP. Hồ Chí Minh - Khu Khám & Điều Trị Trong Ngày

  1. Bệnh Viện Tai Mũi Họng 153-155, Trần Quốc Thảo, Quận 3
  2. Bệnh Viện Da Liễu 2, Nguyễn Thông, Quận 3
  3. Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ - Cơ Sở 1 124, Trần Quốc Thảo, Quận 3
  4. Bệnh Viện Bình Dân 371, Điện Biên Phủ, Quận 3
  5. Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải 8 72/5, Trần Quốc Toản, Quận 3
  6. Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức 234, Pasteur, Quận 3
  7. Bệnh Viện Tai Mũi Họng - CS 2 157, Trần Quốc Thảo, Quận 3
  8. Bệnh Viện Quận 3 114-116, Trần Quốc Thảo, Quận 3