Công Ty TNHH MTV Nông Sản THD Tây Bắc

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Nông Sản THD Tây Bắc

5500599422

Bản Chiềng Kim, Xã Chiềng Sàng, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
Số điện thoại: 02466584558

Mã số 5500599422 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Nông Sản THD Tây Bắc - còn có tên giao dịch là THD TAY BAC AGRICULTURAL MTV COMPANY LIMITED. được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập