Công Ty TNHH V&T Tech

Địa chỉ

Công Ty TNHH V&T Tech

2301124059

Số nhà 646 đường Trần Hưng Đạo, Cầu Ngà, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại: 0962510096

Mã số 2301124059 là mã số thuế của Công Ty TNHH V&T Tech - còn có tên giao dịch là V&T TECH COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập