Nhà Hàng Tiệc Cưới MD Star

Địa chỉ

Nhà Hàng Tiệc Cưới MD Star

74, Lưu Chí Hiếu
Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại: 028 62679241

Nhà Hàng Tiệc Cưới MD Star là một địa điểm được sắp xếp trong danh mục Ẩm Thực Nhà Hàng Tiệc CướiNhà Hàng Tiệc Cưới MD Star nằm ở khu vực Quận Tân Phú, TP.HCM. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp trong khu vực từ các liên kết TP.HCMQuận Tân PhúPhường Tây ThạnhLưu Chí Hiếu. Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết của một địa điểm và chỉ dẫn đường đi đến Nhà Hàng Tiệc Cưới MD Star.

Gửi lời bình
Advertisements
Thông tin khác

Giờ mở cửa của Nhà Hàng Tiệc Cưới MD Star

Chưa có thông tin

Khu vực Quận Tân Phú

Nhà Hàng Tiệc Cưới ở gần Nhà Hàng Tiệc Cưới MD Star

  1. Nhà Hàng Tiệc Cưới Pacific 176, Hòa Bình, Quận Tân Phú
  2. Nhà Hàng Hoa Viên Nam Bộ 45, Hòa Bình, Quận Tân Phú
  3. Nhà Hàng Tiệc Cưới Hương Nam 180, Độc Lập, Quận Tân Phú
  4. Nhà Hàng Hoa Viên Nam Bộ 615A, Âu Cơ, Quận Tân Phú
  5. Nhà Hàng Tiệc Cưới Hương Đồng Quê 681, Âu Cơ, Quận Tân Phú
  6. Nhà Hàng Tiệc Cưới Tây Thạnh 311, Tây Thạnh, Quận Tân Phú
  7. Nhà Hàng Tiệc Cưới Hòa Bình 52C, Tân Quý, Quận Tân Phú
  8. Nhà Hàng Tiệc Cưới Bạch Kim 579, Âu Cơ, Quận Tân Phú
  9. Nhà Hàng Tiệc Cưới Âu Cơ 443, Âu Cơ, Quận Tân Phú
  10. Nhà Hàng Hoa Viên Nam Bộ 65, Hòa Bình, Quận Tân Phú

Nhà Hàng Tiệc Cưới MD Star nhận được 0 lời bình

Gửi lời bình