Trung Tâm Phòng Chống Chấn Thương & Các Bệnh Không Lây

Địa chỉ

Trung Tâm Phòng Chống Chấn Thương & Các Bệnh Không Lây

104, Huỳnh Văn Bánh
Phường 15, Quận Phú Nhuận
Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại: 028 38559719

Trung Tâm Phòng Chống Chấn Thương & Các Bệnh Không Lây là một địa điểm được sắp xếp trong danh mục Y Tế Trung Tâm Y TếTrung Tâm Phòng Chống Chấn Thương & Các Bệnh Không Lây nằm ở khu vực Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp trong khu vực từ các liên kết TP.HCMQuận Phú NhuậnPhường 15Huỳnh Văn Bánh. Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết của một địa điểm và chỉ dẫn đường đi đến Trung Tâm Phòng Chống Chấn Thương & Các Bệnh Không Lây.

Gửi lời bình
Advertisements
Thông tin khác

Giờ mở cửa của Trung Tâm Phòng Chống Chấn Thương & Các Bệnh Không Lây

Chưa có thông tin

Khu vực Quận Phú Nhuận

Trung Tâm Y Tế ở gần Trung Tâm Phòng Chống Chấn Thương & Các Bệnh Không Lây

  1. Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quận Phú Nhuận 194/1, Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận
  2. Trạm Y Tế Phường 9 Quận Phú Nhuận 475, Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận
  3. Phòng Vật Lý Trị Liệu An Phúc 123, Trần Hữu Trang, Quận Phú Nhuận
  4. Phòng Y Tế Quận Phú Nhuận 118, Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận
  5. Trạm Y Tế Phường 5 Quận Phú Nhuận 23, Nguyễn Văn Đậu, Quận Phú Nhuận
  6. Trạm Y Tế Phường 5 Quận Phú Nhuận 80A, Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận
  7. Trạm Y Tế Phường 4 Quận Phú Nhuận 166, Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận
  8. Trạm Y Tế Phường 11 Quận Phú Nhuận 43/12, Trần Hữu Trang, Quận Phú Nhuận
  9. Trạm Y Tế Phường 10 Quận Phú Nhuận 143, Trần Hữu Trang, Quận Phú Nhuận

Trung Tâm Phòng Chống Chấn Thương & Các Bệnh Không Lây nhận được 0 lời bình

Gửi lời bình