Thanh Tra Xây Dựng Quận Bình Tân

Địa chỉ

Thanh Tra Xây Dựng Quận Bình Tân

178, Kinh Dương Vương
Phường An Lạc A, Quận Bình Tân
Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại: 028 38750162

Thanh Tra Xây Dựng Quận Bình Tân là một địa điểm được sắp xếp trong danh mục Cơ Quan Thanh TraThanh Tra Xây Dựng Quận Bình Tân nằm ở khu vực Quận Bình Tân, TP.HCM. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp trong khu vực từ các liên kết TP.HCMQuận Bình TânPhường An Lạc AKinh Dương Vương. Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết của một địa điểm và chỉ dẫn đường đi đến Thanh Tra Xây Dựng Quận Bình Tân.

Gửi lời bình
Advertisements
Thông tin khác

Giờ mở cửa của Thanh Tra Xây Dựng Quận Bình Tân

Chưa có thông tin

Khu vực Quận Bình Tân

Thanh Tra ở gần Thanh Tra Xây Dựng Quận Bình Tân

  1. Đội Thanh Tra Giao Thông 4 222, Kinh Dương Vương, Quận Bình Tân
  2. Thanh Tra Xây Dựng - Tổ Trật Tự Đô Thị 380, Kinh Dương Vương, Quận Bình Tân

Thanh Tra Xây Dựng Quận Bình Tân nhận được 2 lời bình

Gửi lời bình

Xem lai đội ngũ cán bộ thanh tra xây dựng quận Bình Tân

Mấy anh/chị quản lý còn kém, hối lộ thì nhiều,

quan liêu,hách dịch . . . .

-bởi
Rating: 1

Xem lai đội ngũ cán bộ thanh tra xây dựng quận Bình Tân

Mấy anh/chị quản lý còn kém, hối lộ thì nhiều,

quan liêu,hách dịch . . . .

-bởi
Rating: 1