Bảo Hiểm Xã Hội Q.9

Địa chỉ

Bảo Hiểm Xã Hội Q.9

36A, Lê Văn Việt
Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9
Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại: 028 37305165

Bảo Hiểm Xã Hội Q.9 là một địa điểm được sắp xếp trong danh mục Cơ Quan Bảo HiểmBảo Hiểm Xã Hội Q.9 nằm ở khu vực Quận 9, TP.HCM. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp trong khu vực từ các liên kết TP.HCMQuận 9Phường Tăng Nhơn Phú ALê Văn Việt. Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết của một địa điểm và chỉ dẫn đường đi đến Bảo Hiểm Xã Hội Q.9.

Gửi lời bình
Advertisements
Thông tin khác

Giờ mở cửa của Bảo Hiểm Xã Hội Q.9

Chưa có thông tin

Khu vực Quận 9

Bảo Hiểm ở gần Bảo Hiểm Xã Hội Q.9

Bảo Hiểm Xã Hội Q.9 nhận được 3 lời bình

Gửi lời bình

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐÓNG BHXH

Em liên hệ số điện thoại để hỏi thủ tục đăng ký cho công ty nhưng không liên hệ được.

-bởi
Rating: 1

www.trangvang.biz

tôi xin lỗi la ngay nghĩ việc la08/01/2015 đến 18/03/2015 toi ghi nhằm la18/02/2015 và ngày hen trả kết quả là20/04/2015 nhưng đến khoảng 25/04/2015 mới có sổ thì đã qua 3 tháng nen ban tôi không hưởng được bhtn ngay thơi gian đo

-bởi
Rating: 1

www.trangvang.biz

Tôi chỉ mong la nhan viên bhxhq9 nen thong cam và rộng lồng hơn.chuyện la gì tôi co người ban lên bhxhq9 để gôp sổ,do khi nghĩ cty không kip chốt sổ do ban tôi co2 sổ đa nộp rồi nhưng do nghĩ têt nên cty tra sổ va kêu nan tư đi gộp.trong thơi gian nghĩ việc la từ08/01/2015 nhưng đến 18/02/2015 mới tra thi ban tôi ra nộp cho bhxhq9 .nhân viên tiếp nhận hồ sơ nay hen ngay tra ket qua la20/03/2015 va co ghi trên hồ sơ la xin giai quyết sớm.nhưng do ban tôi đem hô sơ photocopi len bhtn ở quan 1 hoi thì co chị đo coi va nói bạn tôi đem hồ sơ gốc lên thì chi cho nhan viên lam thu tuc nhan huong bhtn.vì chi không nhìn kĩ la sổ bạn tôi chưa chốt mà kêu về đem sổ gốc vô .va vì hoàn cảnh khó khăn bạn tôi sinh em bé nên can tiền bhtn để lo cho con nhỏ 7 tháng tuổi.nên về lai ngay hôm đo để rút hồ sơ thi nhân vien bhxhq9 cáo văt́ và bực bội nói nếu trả hồ sơ thì sẽ không nhận lai.vi moi nộp buổi sáng mà chiều lai rut ra mất thời gian của người đo.nhưng khi ban tôi đem hồ sơ vào nộp thì chi noi sổ này chưa chốt sổ.vi vay chi kêu ban về chốt sổ rồi mơi giải quyết .ban tôi lại về bhxhq9 để nôp lại xin chốt và gộp sổ.thì nhâ viên bhxhq9 đa nhận và nói:đáng lẽ là không nhận hồ sơ nay nưa.nhưng người đó vẫn nhận và ngàyhen trả kết quả là 20/03/2015 thì ban tôi mới nói là xin ghi thêm là giải quyết sớm giống như tờ hen lúc sang.thi người đó noi vậy là sớm nhất rồi không đòi hỏi gì nữa.thế nhưng đến 20/03/2015 thì cũng chưa có và đến khoảng 25/03/2015 mơi co sổ.thì luc đó ban tôiđa qua thời gian hưởng bhtn roi.Tôi nói đay chỉ mong nhân viên bhxhq9 nên có lòng vị tha cho những người như bạn tôi.vì không lãnh được tiền bhtn nên ban tôi đã rất khó khăn khi chỉ có 1 mình chồng nó làm nuôi 2 mẹ con mà lai ở nhà trọ nưa.

-bởi
Rating: 1