Nhà Hàng Tiệc Cưới Nam Bộ

Địa chỉ

Nhà Hàng Tiệc Cưới Nam Bộ

62, Bà Hom
Phường 13, Quận 6
Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại: 028 54076093

Nhà Hàng Tiệc Cưới Nam Bộ là một địa điểm được sắp xếp trong danh mục Ẩm Thực Nhà Hàng Tiệc CướiNhà Hàng Tiệc Cưới Nam Bộ nằm ở khu vực Quận 6, TP.HCM. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp trong khu vực từ các liên kết TP.HCMQuận 6Phường 13Bà Hom. Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết của một địa điểm và chỉ dẫn đường đi đến Nhà Hàng Tiệc Cưới Nam Bộ.

Gửi lời bình
Advertisements
Thông tin khác

Giờ mở cửa của Nhà Hàng Tiệc Cưới Nam Bộ

Chưa có thông tin

Khu vực Quận 6

Nhà Hàng Tiệc Cưới ở gần Nhà Hàng Tiệc Cưới Nam Bộ

  1. Nhà Hàng Đồng Quê 905, Hậu Giang, Quận 6
  2. Nhà Hàng Tiệc Cưới Đệ Nhất 2A-2B, Lê Quang Sung, Quận 6
  3. Nhà Hàng Tiệc Cưới Cung Hỷ 233, Nguyễn Văn Luông, Quận 6
  4. Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Swan Palace 72, Lý Chiêu Hoàng, Quận 6
  5. Hệ Thống Nhà Hàng Đại Hỷ 156, Lý Chiêu Hoàng, Quận 6
  6. Nhà Hàng Bảy Kỳ Quan 12, Đường Số 26, Quận 6
  7. Nhà Hàng Tiệc Cưới Tân Hồng Phúc 43-43A, Bình Phú, Quận 6
  8. Trung Tâm Tiệc Cưới - Hội Nghị Sun Palace 170/12, Kinh Dương Vương, Quận 6
  9. Cung Hỷ Restaurant 233, Nguyễn Văn Luông, Quận 6