Chùa Long Khánh Tự

Địa chỉ

Chùa Long Khánh Tự

139, Nguyễn Văn Tạo
Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè
Thành phố Hồ Chí Minh

Chùa Long Khánh Tự là một địa điểm được sắp xếp trong danh mục Tôn Giáo ChùaChùa Long Khánh Tự nằm ở khu vực Huyện Nhà Bè, TP.HCM. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp trong khu vực từ các liên kết TP.HCMHuyện Nhà BèXã Long ThớiNguyễn Văn Tạo. Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết của một địa điểm và chỉ dẫn đường đi đến Chùa Long Khánh Tự.

Gửi lời bình
Advertisements
Thông tin khác

Giờ mở cửa của Chùa Long Khánh Tự

Chưa có thông tin

Khu vực Huyện Nhà Bè

Chùa ở gần Chùa Long Khánh Tự

  1. Chùa Chơn Giác 20/7, Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè
  2. Chùa Phước Nguyên Tự 56/5, Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè
  3. Chùa Pháp Võ 28/1, Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè
  4. Chùa Phước Linh 0, Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
  5. Chùa Võ Linh 739/13/5, Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè
  6. Chùa Thiên Ấn 11/7-11/8, Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè
  7. Chùa Pháp Vương 38/3, Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè
  8. Niệm Phật Đường Đức Huệ 5/7, Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè
  9. Chùa Quan Đế 0, Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè
  10. Thánh Thất Họ Đạo Nhà Bè 0, Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

Chùa Long Khánh Tự nhận được 0 lời bình

Gửi lời bình