Chùa Từ Quang

Địa chỉ

Chùa Từ Quang

B1/7, Quốc Lộ 1A
Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh
Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại: 028 37561538

Chùa Từ Quang là một địa điểm được sắp xếp trong danh mục Tôn Giáo ChùaChùa Từ Quang nằm ở khu vực Huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp trong khu vực từ các liên kết TP.HCMHuyện Bình ChánhXã Tân KiênQuốc Lộ 1A. Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết của một địa điểm và chỉ dẫn đường đi đến Chùa Từ Quang.

Gửi lời bình
Advertisements
Thông tin khác

Giờ mở cửa của Chùa Từ Quang

Chưa có thông tin

Khu vực Huyện Bình Chánh

Chùa ở gần Chùa Từ Quang

  1. Phật Cô Đơn - Bát Bửu Phật Đài 0, Mai Bá Hương, Huyện Bình Chánh
  2. Chùa Phước Thiện C13/6, Đinh Đức Thiện, Huyện Bình Chánh
  3. Chùa Thiện Phước E6/167, Quốc Lộ 50, Huyện Bình Chánh
  4. Chùa Pháp Thành 0, Tỉnh Lộ 10, Huyện Bình Chánh
  5. Chùa Liên Hoa 0, Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
  6. Chùa Tam Bửu E/10, Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
  7. Chùa Pháp Tịnh 0, Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
  8. Chùa Pháp Lạc B3/14, Đoàn Nguyễn Tuân, Huyện Bình Chánh
  9. Chùa Liên Hoa 4A-135, Thanh Niên, Huyện Bình Chánh
  10. Chùa Long Thọ B11/3, Hoàng Phan Thái, Huyện Bình Chánh