Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thanh Hà

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thanh Hà

6400422920

Tỉnh Đắk Nông
Số điện thoại:

Mã số 6400422920 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thanh Hà được thành lập vào ngày 13/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 8003965800 - Doanh Nghiệp TN VNPT Test Test Cục Quản lý đăng ký kinh doanh