Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Long Việt

Địa chỉ

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Long Việt

6400415578

Bon ĐăkHuýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông
Số điện thoại: 0976641118

Mã số 6400415578 là mã số thuế của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Long Việt được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 8003965800 - Doanh Nghiệp TN VNPT Test Test Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập