Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Truyền Thông Quảng Cáo Giải Trí Và Tổ Chức Sự Kiện Ngọc Khánh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Truyền Thông Quảng Cáo Giải Trí Và Tổ Chức Sự Kiện Ngọc Khánh

6300334477

Tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:

Mã số 6300334477 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Truyền Thông Quảng Cáo Giải Trí Và Tổ Chức Sự Kiện Ngọc Khánh được thành lập vào ngày 16/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập