Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng Mỹ Phú

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng Mỹ Phú

6300325874

Đường Ngô Quyền, Khu vực 2, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại: 0913708142

Mã số 6300325874 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng Mỹ Phú được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 8003965800 - Doanh Nghiệp TN VNPT Test Test Cục Quản lý đăng ký kinh doanh