DNTN Ông Mập

Địa chỉ

DNTN Ông Mập

6300322591

Ấp Tư Sáng, Xã Tân Tiến, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:

Mã số 6300322591 là mã số thuế của DNTN Ông Mập - còn có tên giao dịch là UNCLE FATTY FASHION được thành lập vào ngày 11/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập