Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Xi Nế

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Xi Nế

6200113040

Tỉnh Lai Châu
Số điện thoại:

Mã số 6200113040 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Xi Nế được thành lập vào ngày 08/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập