Công Ty TNHH MTV Thành Phát Mường Tè

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Thành Phát Mường Tè

6200112512

Tỉnh Lai Châu
Số điện thoại:

Mã số 6200112512 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Thành Phát Mường Tè được thành lập vào ngày 02/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập