Công Ty CP Đầu Tư Thủy Điện Nậm Ban

Địa chỉ

Công Ty CP Đầu Tư Thủy Điện Nậm Ban

6200112505

Tỉnh Lai Châu
Số điện thoại:

Mã số 6200112505 là mã số thuế của Công Ty CP Đầu Tư Thủy Điện Nậm Ban được thành lập vào ngày 02/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập