Công Ty TNHH Hải Long Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Hải Long Phát

6200111639

Tỉnh Lai Châu
Số điện thoại:

Mã số 6200111639 là mã số thuế của Công Ty TNHH Hải Long Phát được thành lập vào ngày 30/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 8597553859 - Công Ty TNHH Test Test Test 21.01 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh