Hợp Tác Xã Đức Lộc

Địa chỉ

Hợp Tác Xã Đức Lộc

6200105508

Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
Số điện thoại: 0981280567

Mã số 6200105508 là mã số thuế của Hợp Tác Xã Đức Lộc được thành lập vào ngày 20/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập