Công Ty TNHH MTV Manh Hải Kon Tum

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Manh Hải Kon Tum

6101279782

Tỉnh KonTum
Số điện thoại:

Mã số 6101279782 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Manh Hải Kon Tum được thành lập vào ngày 20/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập