Công Ty TNHH Bắc Tây Nguyên Land

Địa chỉ

Công Ty TNHH Bắc Tây Nguyên Land

6101279768

Tỉnh KonTum
Số điện thoại:

Mã số 6101279768 là mã số thuế của Công Ty TNHH Bắc Tây Nguyên Land được thành lập vào ngày 19/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập