Công Ty CP Thủy Điện Đăk Pô Nê

Địa chỉ

Công Ty CP Thủy Điện Đăk Pô Nê

6101277753

Tỉnh KonTum
Số điện thoại:

Mã số 6101277753 là mã số thuế của Công Ty CP Thủy Điện Đăk Pô Nê được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập