Công Ty CP Đầu Tư Thủy Điện Tà Âu

Địa chỉ

Công Ty CP Đầu Tư Thủy Điện Tà Âu

6101277739

Tỉnh KonTum
Số điện thoại:

Mã số 6101277739 là mã số thuế của Công Ty CP Đầu Tư Thủy Điện Tà Âu được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập