Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Đông Dương Kon Tum

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Đông Dương Kon Tum

6101272635

Tỉnh KonTum
Số điện thoại:

Mã số 6101272635 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Đông Dương Kon Tum được thành lập vào ngày 11/08/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập