Công Ty TNHH Trung Tâm Xét Nghiệm Và Chẩn Đoán Y Khoa Buôn Ma Thuột

Địa chỉ

Công Ty TNHH Trung Tâm Xét Nghiệm Và Chẩn Đoán Y Khoa Buôn Ma Thuột

6001719849

Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại:

Mã số 6001719849 là mã số thuế của Công Ty TNHH Trung Tâm Xét Nghiệm Và Chẩn Đoán Y Khoa Buôn Ma Thuột được thành lập vào ngày 11/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập