Công Ty TNHH MTV Sản Xuất - Thương Mại Và Dịch Vụ Bảo Ngọc

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất - Thương Mại Và Dịch Vụ Bảo Ngọc

6001718595

Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại:

Mã số 6001718595 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Sản Xuất - Thương Mại Và Dịch Vụ Bảo Ngọc được thành lập vào ngày 16/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập