Công Ty TNHH Khoáng Sản Khải Dương

Địa chỉ

Công Ty TNHH Khoáng Sản Khải Dương

6001718323

Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại:

Mã số 6001718323 là mã số thuế của Công Ty TNHH Khoáng Sản Khải Dương được thành lập vào ngày 13/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập