Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Cao Nguyên Xanh

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Cao Nguyên Xanh

6001718281

Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại:

Mã số 6001718281 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Cao Nguyên Xanh được thành lập vào ngày 13/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập