Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Stone

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Stone

6001717792

Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại:

Mã số 6001717792 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Stone được thành lập vào ngày 05/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 6001718443 - Công Ty TNHH Ea Wer Tỉnh Đắk Lắk
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập