Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Zilafarm

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Zilafarm

6001715146

Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại:

Mã số 6001715146 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Zilafarm được thành lập vào ngày 02/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 6001718443 - Công Ty TNHH Ea Wer Tỉnh Đắk Lắk
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập