Công Ty TNHH Ban Mê Food

Địa chỉ

Công Ty TNHH Ban Mê Food

6001713389

Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại:

Mã số 6001713389 là mã số thuế của Công Ty TNHH Ban Mê Food được thành lập vào ngày 22/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 6001714978 - Công Ty TNHH LBQ Tỉnh Đắk Lắk
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập