Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phúc Gia Long

Địa chỉ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phúc Gia Long

6001713300

Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại:

Mã số 6001713300 là mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phúc Gia Long được thành lập vào ngày 21/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 6001714978 - Công Ty TNHH LBQ Tỉnh Đắk Lắk
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập