Công Ty TNHH MTV BKT Sunshine

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV BKT Sunshine

6001713269

Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại:

Mã số 6001713269 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV BKT Sunshine được thành lập vào ngày 20/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 6001714978 - Công Ty TNHH LBQ Tỉnh Đắk Lắk
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập