Công Ty Cổ Phần HTM Pig Farm

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần HTM Pig Farm

6001712498

Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại:

Mã số 6001712498 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần HTM Pig Farm được thành lập vào ngày 14/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 6001712931 - Công Ty TNHH E.Sun Tỉnh Đắk Lắk