Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng 19 Tháng 5

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng 19 Tháng 5

6001712226

Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại:

Mã số 6001712226 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng 19 Tháng 5 được thành lập vào ngày 13/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập