Công Ty TNHH MTV Trung Thi Tây Nguyên

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Trung Thi Tây Nguyên

6001712064

Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại:

Mã số 6001712064 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Trung Thi Tây Nguyên được thành lập vào ngày 12/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập