Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Phước An Đăk Lăk

Địa chỉ

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Phước An Đăk Lăk

6001705846

Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại:

Mã số 6001705846 là mã số thuế của Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Phước An Đăk Lăk được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập