Công Ty TNHH Bảo Tồn Và Phát Triển Yến Sào Tầm Cao Việt Đắk Lắk

Địa chỉ

Công Ty TNHH Bảo Tồn Và Phát Triển Yến Sào Tầm Cao Việt Đắk Lắk

6001701552

Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại:

Mã số 6001701552 là mã số thuế của Công Ty TNHH Bảo Tồn Và Phát Triển Yến Sào Tầm Cao Việt Đắk Lắk được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập