Công Ty Cổ Phần Green Food HDN

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Green Food HDN

6001701464

Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại:

Mã số 6001701464 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Green Food HDN được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập