Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tân Việt Bắc Ban Mê

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tân Việt Bắc Ban Mê

6001701418

Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại:

Mã số 6001701418 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tân Việt Bắc Ban Mê được thành lập vào ngày 16/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập