Công Ty Cổ Phần XNK Nông Nghiệp Chăn Nuôi Việt Úc

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần XNK Nông Nghiệp Chăn Nuôi Việt Úc

6001701390

Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại:

Mã số 6001701390 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần XNK Nông Nghiệp Chăn Nuôi Việt Úc được thành lập vào ngày 16/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập