Công Ty TNHH Đầu Tư Năng Lượng Nhật Minh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Năng Lượng Nhật Minh

6001697017

Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại:

Mã số 6001697017 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Năng Lượng Nhật Minh được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập