Công Ty TNHH Một Thành Viên Yến Quân Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Yến Quân Phát

6001694104

Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại:

Mã số 6001694104 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Yến Quân Phát được thành lập vào ngày 30/06/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 6001695108 - Công Ty TNHH MTV MT Tỉnh Đắk Lắk
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập