Công Ty TNHH Chăn Nuôi Tấn Lộc

Địa chỉ

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Tấn Lộc

6001687001

Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại:

Mã số 6001687001 là mã số thuế của Công Ty TNHH Chăn Nuôi Tấn Lộc được thành lập vào ngày 26/03/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 6001687587 - Công Ty TNHH Covid Tỉnh Đắk Lắk