Công Ty TNHH Chăn Nuôi Minh Hiền

Địa chỉ

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Minh Hiền

5901171916

Tỉnh Gia Lai
Số điện thoại:

Mã số 5901171916 là mã số thuế của Công Ty TNHH Chăn Nuôi Minh Hiền được thành lập vào ngày 10/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập