Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Thiên Lý Chư Pưh Một

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Thiên Lý Chư Pưh Một

5901170334

Tỉnh Gia Lai
Số điện thoại:

Mã số 5901170334 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Thiên Lý Chư Pưh Một được thành lập vào ngày 11/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập