Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Hưng Phát Gia Lai

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Hưng Phát Gia Lai

5901170140

Tỉnh Gia Lai
Số điện thoại:

Mã số 5901170140 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Hưng Phát Gia Lai được thành lập vào ngày 06/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập