Công Ty TNHH Hải Thịnh Phát Gia Lai

Địa chỉ

Công Ty TNHH Hải Thịnh Phát Gia Lai

5901169297

Tỉnh Gia Lai
Số điện thoại:

Mã số 5901169297 là mã số thuế của Công Ty TNHH Hải Thịnh Phát Gia Lai được thành lập vào ngày 20/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập