Công Ty TNHH Dịch Vụ & Đầu Tư Tiến Gia

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ & Đầu Tư Tiến Gia

5901164563

Tỉnh Gia Lai
Số điện thoại:

Mã số 5901164563 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ & Đầu Tư Tiến Gia được thành lập vào ngày 21/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập